Tjänster

Nedan följer ett axplock av standardtjänster, vilka även anpassas efter konkreta behov och önskemål.

Klicka på de blåmarkerade tjänsterna för kort beskrivning.

För närmare beskrivning av tjänsterna, dess innehåll och genomförande, vänligen kontakta oss.

 Tjänster individuell coaching:

Seminarier / workshop för grupper som skall rustas för ny sysselsättning, offereras efter önskemål.

Chefsutbildning inom bl.a:

Förändringsledning

Det svåra samtalet

Övriga utbildningar:

Säljplanering och säljarbete

Motiverande samtal (MI-metodik)