OUTPLACEMENT

Att få stöd i samband med att överenskommelse träffats om anställningens upphörande, är en gåva. En attraktiv arbetsgivare värdesätter att medarbetaren får ett bra stöd och förutsättningar för att komma vidare i arbetslivet. Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt samt vägledning finns goda förutsättningar för nytt arbete. Stödet underlättar resan mot nytt arbete, eget företagande och eller utbildning. Coachen har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.