Hälsa- och karriärplanering

I en situation när arbetsgivaren uppmärksammat att medarbetaren av olika anledningar inte har full kapacitet på arbetet, kan denna tjänst vara lämplig. Genom att möta en erfaren coach med tystnadsplikt ges medarbetaren förutsättningar för att ta ett större ansvar för sin livs- och arbetssituation ur ett helhetsperspektiv. Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt samt vägledning underlättas processen för klargörande av ett hållbart arbetsliv.