Rehabomställning

Att få stöd i samband med att överenskommelse träffats om anställningens upphörande, är en gåva. Speciellt när anledningen till överenskommelsen är ohälsoproblematik. En attraktiv arbetsgivare värdesätter att medarbetaren får ett bra stöd och förutsättningar för att komma vidare i arbetslivet.

Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt, vägledning samt stöd i kontakt med vårdinstanser, myndigheter etc underlättas processen för klargörande av ett hållbart arbetsliv. Stödet underlättar resan mot nytt arbete, eget företagande och eller utbildning.  

Coachen har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.