Chefscoaching

I samtalen utgår vi från en väl beprövad metodik, där chefen äger agendan. Förväntningar i uppdraget säkerställs inledningsvis och allt som oftast berörs nuläget kopplat till önskat läge som mynnar ut i en tydlig handlingsplan och uppsatta mål.