Omställningsfonder

Norns Utveckling och Coaching har idag samarbetsavtal med 4 av Sveriges Omställningsfonder. Upplägg och samarbetsformer skiljer sig beroende på vilken fond det gäller.

En av de stora fonderna är Trygghetsfonden TSL och information finner du längst ner på sidan.

Målet är tydligt och konkret från alla fonder, dvs stödja den uppsagde till ny sysselsättning. Det kan vara studier, arbete eller starta eget företag. Vi som leverantör har mycket goda referenser, som kan lämnas vid efterfrågan.

Så här kan en omställningsprocess se ut

 Inledningsvis talar vi med individen om nuläget och önskat läge. Coaching och vägledning inom bl.a:

 • Kompetensgenomgång: Formella och informella (kunskaper, erfarenheter, färdigheter)
 • Självkännedom: Motivatorer/drivkrafter, personliga egenskaper och värderingar
 • Omvärldsanalys och vägledning inför studier och yrkesval
 • Formella ansökningshandlingar: CV, Personligt brev etc
 • Kartläggning av personens nätverk och tips på företag samt i förekommande fall kontaktpersoner
 • Personlig marknadsföring: via telefon, sociala medier samt kompetensbaserad intervjumetodik (inkl intervjuträning).
 • Enkla datakunskaper vid arbetssökandefasen och vid behov hjälp vid inskrivning Arbetsförmedlingen.
 • Information kring a-kassa och Arbetsförmedling
 • Stöd myndighetskontakter
 • Starta Eget: Rådgivning och stöd
 • Mål- och handlingsplan

Vad leder detta till:
Genom stödjande, coachande och reflekterande samtal blir personen stärkt och det skapar goda förutsättningar för ett bra beslutsunderlag och eller ny lösning inför framtiden.

Vi stödjer även privata organisationer i samband med utveckling, uppsägning och omplacering (t.ex arbetsanpassning/ rehabilitering). Se under våra tjänster.

Trygghetsfonden TSL

Svenskt Näringsliv och LO har sedan 2004 ett avtal om omställningsförsäkring för att underlätta för uppsagda arbetare inom den privata sektorn. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL administrerar denna omställningsförsäkring som innehåller två delar; ett omställningsstöd och ett avgångsbidrag. Vi är den enda nya leverantörer hos TSL fr.o.m 1/10 2022, men har mångårigerfarenhet av omställning och tidigare av arbete för TSL.

För mer info: www.tsl.se