Organisationer

Vi på Norns är väldigt lyhörda och därför lyssnar vi alltid in var din organisation befinner sig och vad målet är med insatsen.
Sedan lämnar vi ett första förslag som vi gärna diskuterar vidare. Vi lägger stor vikt vid planeringsstadiet eftersom det bidrar till ett lyckat genomförande.

Nedan följer ett axplock av tjänster.

Omställning

Att få coaching genom karriärväxling är ett sätt att komma fram till huruvida rollen och eller organisationen är där individen bäst kommer till sin fulla potential. Genom coachande samtal med ett konstruktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt kommer vi tillsammans fram till plan/lösningar för ett hållbart arbetsliv. Tjänsten kan leda till intern eller extern rörlighet. Coachen har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.

I denna tjänst erhålls stöd i samband med att arbetsbrist uppstått. Genom coachande samtal med ett konstruktivt och lösningsfokuserat förhållningssätt underlättas situationen för den uppsagde. Fokus är på nytt arbete, eget företagande eller utbildning. Stödet ges av coach med mångårig erfarenhet både från rekrytering, coaching och vägledning. Denne har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.

Goda referenser, hög lösningsgrad och nöjdhet bland deltagare vittnar om goda förutsättningar till ny sysselsättning

Att få stöd i samband med att överenskommelse träffats om anställningens upphörande, är en gåva. En attraktiv arbetsgivare värdesätter att medarbetaren får ett bra stöd och förutsättningar för att komma vidare i arbetslivet. Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt samt vägledning finns goda förutsättningar för nytt arbete. Stödet underlättar resan mot nytt arbete, eget företagande och eller utbildning. Coachen har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.

Att få stöd i samband med att överenskommelse träffats om anställningens upphörande, är en gåva. Speciellt när anledningen till överenskommelsen är ohälsoproblematik. En attraktiv arbetsgivare värdesätter att medarbetaren får ett bra stöd och förutsättningar för att komma vidare i arbetslivet.

Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt, vägledning samt stöd i kontakt med vårdinstanser, myndigheter etc underlättas processen för klargörande av ett hållbart arbetsliv. Stödet underlättar resan mot nytt arbete, eget företagande och eller utbildning.

Coachen har mångårig erfarenhet av att verka i yrkeslivet och således ett mycket brett lokalt nätverk, som gynnar individen.

I en situation när arbetsgivaren uppmärksammat att medarbetaren av olika anledningar inte har full kapacitet på arbetet, kan denna tjänst vara lämplig. Genom att möta en erfaren coach med tystnadsplikt ges medarbetaren förutsättningar för att ta ett större ansvar för sin livs- och arbetssituation ur ett helhetsperspektiv. Genom coachande samtal med ett konstruktivt, lösningsfokuserat förhållningssätt samt vägledning underlättas processen för klargörande av ett hållbart arbetsliv.

Coaching/Handledning

I tjänsten utgår vi från en väl beprövad metodik, där individen äger agendan, men coachen hjälper till och vägleder. Förväntningar i uppdraget säkerställs inledningsvis och allt som oftast berörs nuläget kopplat till önskat läge som mynnar ut i en tydlig handlingsplan mot uppsatta mål.

Utbildning

Målgrupp chefer

Målgrupp medarbetare

Målgrupp chefer

Förändringsledning
Det svåra samtalet / Det utmanande samtalet
Chefs- och ledarutvecklingsprogram
Ledar- och medarbetardeklaration
Motiverande samtal (MI-metodik)
Konflikthantering
Säljplanering och säljarbete

Målgrupp medarbetare

Förändringskompetens för medarbetare
Motivation, effektivitet och hälsa i arbetslivet i och under omställning
Teamutveckling

Workshops / seminarier i samband med uppsägningar/omställning

Motivation, självkänsla och effektivitet i en omställningsperiod
Personlig marknadsföring genom synliggörande av kompetenser och slagkraftiga ansökningshandlingar
Digitala sökvägar och sociala medier 2020
LinkedInkurs
Intervjumetodik, för- och efterarbete
Nätverk: Den dolda arbetsmarknaden och smarta tillvägagångssätt