Privatpersoner

Står du inför olika val eller utmaningar i ditt liv är du välkommen att som privatperson anlita Norns för coaching.

I tjänsten utgår vi från en väl beprövad metodik, där individen äger agendan, men coachen hjälper till och vägleder. Förväntningar i uppdraget säkerställs inledningsvis och allt som oftast berörs nuläget kopplat till önskat läge som mynnar ut i en tydlig handlingsplan mot uppsatta mål.