Välkommen till Norns Utveckling & Coaching

Utveckling av medarbetare och chefer på alla nivåer genom insatser med utbildning, arbetslivs- och chefscoaching.
Specialister på omställning och förändringsprocesser.

Genom coachande samtal med ett konstruktivt, reflekterande och lösningsfokuserat förhållningssätt kommer medarbetare och chefer kunna nyttja sin fulla potential.
Allt för ett långsiktigt hållbart arbetsliv.